يكشنبه 30 ارديبهشت 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتفرآیندهای توسعه سرمایه انسانی
******************
فرآیند احتساب مدرک تحصیلی پرسنل پیمانی


فرآیندبرقراری طرح تمام وقتی پزشکان

فرایند بیمه تکمیلی پرسنل دانشگاه

فرایند تایپ مکاتبات اداری

فرایند خدمت نیمه وقت یاسه چهارم وقت بانوان شاغل


فرایند مرخصی استحقاقی کارمندان

فرایند ورود وخروج نیروهای متعهد خدمت تحت عنوان هیات علمی

فرایند استخدام نیروی انسانی

فرایند اعزام نیروی انسانی به ماموریتهای برون شهری

فرایند بازنشستگی به طریق اختیاری

فرایند بازنشستگی به طریق اجباری

فرایند کار دبیرخانه  ستاد دانشگاه

فرایند ثبت مرخصی روزانه وماموریتهای اداری درواحد حضور وغیاب

فرایند جذب مشمولین قانون پزشکان وپیراپزشکان

فرایند انتقال کارمندان سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه علوم پزشکی اراک 


فرایند انتقال کارمندان ازدانشگاه به سایر دستگاههای اجرایی

فرایند ماموریت به خدمت کارمندان دانشگاه به سایر دستگاههای اجرایی

فرایند حضور وغیاب کارکنان

فرایند صدور گواهی حقوقی برای دریافت وام توسط پرسنل شاغل وبازنشسته

فرایند صدور ضمانت حقوقی برای پرسنل شاغل وبازنشسته دردانشگاه

فرایند صدورمعرفینامه به شاغلین جهت ارائه به شرکتهای بیمه گزاربرای اموردرمانی و...

فرایند معرفینامه به شاغلین جهت دریافت تسهیلات رفاهی(وام :خرید خودرو-تعمیرات مسکن -قرض الحسنه-فروش اقساطی)

فرایند معرفینامه به شاغلین وبازنشستگان برای تسهیلات دانشگاههای علوم پزشکی کشور

فرایند ارائه معرفینامه به شاغلین جهت دریافت دسته چک وافتتاح حساب جاری همراه ازبانک های طرف قرارداد دانشگاه
فرایندوفرم استفاده ازخوابگاه تهران

فرایندوفرم استفاده ازخوابگاه تهران (بصورت pdf)

فرایند ارائه خدمات به بیماران ESRD نیازمندبه دیالیز

فرایند خرید کالا درمعاملات عمده

فرایندخرید کالا درمعاملات متوسط

فرایندخریدکالا درمعاملات جزئی

فرایند ورود کالا به انبار دانشگاه


فرایند خروج کالا از انبار دانشگاه

فرایند دریافت کالاهای اهدایی از وزارتخانه ،نهادها،شرکت ها وصلیب سرخ


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved