شنبه 30 دي 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


دوشنبه 6 دي 1389 بخشنامه ها وآیین نامه های کارگزینی
فايلها
آيين نامه اداري واستخدامي کارمندان هيات علمي دانشگاه.pdf 16.14 MB
آيين نامه اداري واستخدامي کارمندان غير هيات علمي دانشگاه.pdf 9.47 MB
آيين نامه حق الزحمه طرح تمام وقتي پزشکان (مصوبه هيات رئيسه دانشگاه).pdf 231.523 KB
آيين نامه نقل وانتقالات.pdf 73.567 KB
آيين نامه هاي دورکاري.rar 5.45 MB
احتساب سوابق مشمولين طرح خدمت پزشكان وپيراپزشكان.zip 910.449 KB
ازکارافتادگي.doc 22.528 KB
استعدادهاي درخشان.doc 140.8 KB
استعدادهاي درخشان.doc 36.864 KB
اصلايه قانون نيمه وقت بانوان1.pdf 41.777 KB
افراد داراي ابداع و اختراع.doc 24.576 KB
افزايش امتياز ايثارگري فرزندان شاهد.pdf 73.39 KB
افزايش فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته وبدي آب وهوا.doc 87.552 KB
انتقال حق بيمه بدون بار مالي اضافي.rar 2.94 MB
ايين نامه فصل دهم قانون مديريت12.pdf 244.48 KB
بخشنامه فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته وبدي آب وهوا1.pdf 956.147 KB
بخشنامه مقطع تحصيلي بالاتر فرزندان شاهد.rar 254.917 KB
پاسخ برخي ابهامات فوق العاده مديريت.pdf 17.557 KB
تبديل وضع استخدامي فرزندان شهدا از پيماني به رسمي.doc 128.512 KB
تعيين ميزان فوق العاده اشعه.pdf 46.315 KB
تفاوت حقوق کارمندان رسمي ،پيماني مامور.pdf 93.804 KB
تفاوت حقوق کارمندان مامور رسمي وپيماني.doc 155.136 KB
تفسير تبصره 3 ماده 9قانون تسهيلات استخدامي واجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب مجلس شوراي اسلامي.tif 139.74 KB
جدول سنوات ارفاقي جانبازان.doc 44.032 KB
حقوق ومزاياي کارکنان قراردادي تبصره 3درسال 89.pdf 16.093 KB
دستورالعمل مصوب هيات امنا دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني اراک مورخ 910704.pdf 1.65 MB
دستورالعمل تداوم خدمت داوطلبان مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان.docx 43.82 KB
دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل،حق شاغل،فوق العاده مديريت وسرپرستي و....pdf 2.28 MB
دستورالعمل نظام آموزش وتوانمند سازي کارکنان غير هيات علمي دانشگاه.pdf 4.54 MB
شرايط استفاده ازحقوق وظيفه.doc 21.504 KB
ضرايب محروميت.doc 47.616 KB
ضوابط اجرايي ارتقا طبقه ،رتبه شغلي وطبقه تشويقي.doc 103.936 KB
غرامت دستمزد ايام مرخصي بارداري.pdf 134.153 KB
فرم مشخصات وشرايط متقاضيان مشاغل سخت وزيان آور.doc 46.592 KB
فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته.pdf 42.824 KB
قوانين ومقررات بازنشستگي.doc 55.296 KB
کاردان فوريتهاي پزشکي.doc 24.064 KB
کمک هزينه عائله مندي واولاد درايام مرخصي استعلاجي.doc 147.456 KB
ماده84قانون مديريت خدمات کشوري درخصوص مرخصي ها.pdf 30.905 KB
محاسبه وپرداخت حقوق ومزاياي ايام اسارت.pdf 49.738 KB
مدارک مورد نياز وفرم مشخصات جانبازان ومعلولين.pdf 38.855 KB
مشاغل سخت وزيان آور1.doc 23.552 KB
ممنوعيت انتقال به تهران.pdf 22.322 KB
ميزان تعهد مشمولين ضريبk (سهميه خانمها ومستخدمين رسمي).doc 86.528 KB
نقل وانتقلات كسور بازنشستگي طرح پزشكان وپيراپزشكان..rar 4.77 MB
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved